tlmApp
TLM Reliable Service
Безкоштовний додаток для Android
Встановити
+38 050 825 36 17+38 063 422 58 83
ЗвідкиКуди
Деталі
одиниць
тонн
ЗвідкиКуди
Деталі
одиниць
тонн
Звідки
Деталі
одиниць
тонн
ЗвідкиКуди
Деталі
одиниць
тонн

Умови використання

Ці правила є Договором адресованим юридичним особам та фізичним особам підприємцям, що зареєстровані та діють за законодавством України, які бажають використовувати  TLM Reliable Service  (далі також Сервіс) і є офіційною публічною пропозицією. Правила користування Сервісом розроблені з метою врегулювання правовідносин між Користувачами та Виконавцем.

Цей Договір містить важливу інформацію щодо використання Сервісу, та важливу інформацію і застереження щодо надання послуг, які Користувач може отримати за допомогою цього Сервісу.

У разі незгоди Користувача з будь-яким із положень цього Договору Користувач має право відмовитись від його укладання та зобов’язаний негайно припинити використання Сервісу. Продовжуючи використання Сервісу, Користувач підтверджує свою згоду з усіма положеннями цього Договору.

Погоджуючись з цими правилами, Користувач укладає з Виконавцем Договір, що визначає права, обов’язки та гарантії сторін. Правила обов’язкові для виконання під час користування Сервісом.

Виконавець, керуючись ст. 634, 641  Цивільного кодексу України, публічно пропонує невизначеному колу осіб можливість отримання послуг через мережу Інтернет, для чого публікує даний Договір (далі – Договір) про наступне:

 1. Основні поняття та визначення

  Акцепт — повна й безумовна згода Користувача з усіма положеннями цього Договору та Додатків до нього (за наявності) без застережень та винятків. Акцептом вважається факт здійснення Користувачем реєстрації на Сайті або в Мобільному додатку та продовження використання Сервісу після внесення будь-яких змін до цього Договору та/або Додатків до нього.

  Верифікація Користувача — вчинення дій спрямованих на достовірну ідентифікацію користувача (А) через сторонній сервіс шляхом верифікації за допомогою BankID (В) іншим способом у випадку відсутності можливості верифікації через BankID за окремим зверненням до Виконавця.

  Виконавець - ТОВ "Опенкарт" — що надає Сервіс та проводить його обслуговування згідно цього Договору.

  Відповідальна особа Користувача – Працівник Користувача, що наділений достатніми повноваженнями діяти від імені Користувача, в тому числі але не обмежуючись укладати договори від імені Користувача.

  Випробувальний період -  період безкоштовного використання Сервісу для ознайомлення з його функціональними можливостями. Строк випробувального періоду скаладає 1 місяць з дня реєстрації Облікового запису Користувача або з дня реєстрації Користувача по 21.02.2018 року, якщо в такому разі Випробувальний період є довшим за 1 місяць.

  Володілець персональних даних —  фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

  Договір приєднання — пропозиція укласти публічний договір між Користувачем і Виконавцем, що визначає їхні взаємні права та обов’язки щодо надання та отримання послуг через мережу Інтернет, а також встановлює правила, обов’язкові для виконання під час користування Сервісом.

  Електронний кабінет Адміністратора – окремий електронний інтерфейс Облікового запису Користувача через який Відповідальна особа Користувача або Користувач здійснює керування Обліковим записом Користувача, в тому числі але не обмежуючись, реєструє, надає та припиняє доступ до Електронних кабінетів працівників.  Доступ відбувається за допомогою особистих ідентифікаторів доступу (Логін, Пароль). Будь-які дії, що  вчиняються через Електронний кабінет Адміністратора вважаються діями від імені та в інтересах Користувача.

  Електронний кабінет працівника - окремий електронний інтерфейс Облікового запису Користувача, що реєструється в Обліковому записі Користувача через Електронний кабінет Адміністратора. Доступ відбувається за допомогою особистих ідентифікаторів доступу (Логін, Пароль). Будь-які дії, що  вчиняються через Електронний кабінет Адміністратора вважаються діями від імені та в інтересах Користувача.

  Згода суб'єкта персональних даних —  будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

  Користувач — фізична особа підприємець або юридична особа, що зареєстрована та діє за законодавством України,  звернулась у встановленому цим Договором порядку до Виконавця для реєстрації у Сервісі, пройшла Перевірку та була зареєстрована на Сервісі.

  Мобільний додаток — програмне забезпечення з умовною назвою TLM, що призначено для використання Сервісу за допомогою мобільних пристроїв.

  Обліковий запис (Аккаунт) Користувача – електронний інтерфейс для використання Сервісу, керування яким здійснюється за допомогою Електронного кабінету Адміністратора, доступ до якого Користувач або Відповідальна особа Користувача здійснюють за допомогою особистих ідентифікаторів доступу (Логін, Пароль). Містить інформацію про Користувача. Включає в себе Електронні кабінети працівників.

  Обробка персональних даних —  будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.

  Перевірка - пошук та вивчення інформації про Користувача, що знаходиться в публічному доступі, включаючи будь-які відкриті державні реєстри.

  Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

  Профіль – частина інформації Облікового запису Користувача або Електронного кабінету Адміністратора чи Електронного кабінету працівника, яка є видимою для інших Користувачів.

  Розпорядник бази персональних даних - фізична чи юридична особа, якій власником бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані.

  Сайт — сукупність веб-сторінок, доступ до яких здійснюється із використанням доменного імені (адреси) tlm.com.ua.

  Сервіс – Сайт та/або Мобільний додаток для IOS чи Android, які адмініструються Виконавцем і представляють собою комунікаційну платформу для учасників водної транспортно-експедиторської діяльності.

  Служба підтримки — спеціальна Служба Сервісу, яка консультує Користувачів за їх запитами, а також виконує інші функції, передбачені цим, шляхи зв’язку з якою вказані на головній сторінці Сайту.

  Суб'єкт персональних даних — фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних.

  Територія роботи Сервісу — територія України.

 2. Предмет договору

  1. Виконавець надає послуги у сфері інформатизації, а саме право використання функціональних можливостей Сервісу на умовах цього Договору для взаємодії Користувачів один з одним.
  2. Користувач погоджується та повністю усвідомлює, що ні за яких обставин Виконавець не є стороною жодного договору, укладеного у подальшому між Користувачами, а лише надає комунікаційну платформу для розміщення заявок та пошуку за заданими критеріями.
  3. Послуги Сервісу надаються за принципом “як є”. Виконавець не гарантує, що послуги будуть відповідати цілям та очікуванням Користувачів або будь-яких інших осіб.
  4. Виконавець не контролює якість, безпеку та законність послуг, зазначених в заявках на Сервісі, правдивість або точність інформації, що доводиться до відома Користувачів через заявки.
  5. Користувач  погоджується з тим, що самостійно та усвідомлено здійснює вибір та  несе відповідальність за всі свої дії та бездіяльність, що грунтуються на інформації, розміщеній іншими Користувачами в Сервісі, а також інформації, наданої Сервісом.
  6. Будь-які додаткові умови, політики є невід’ємними частинами цього Договору.
  7. Цей Договір поширюється виключно на Територію роботи Сервісу.
 3. Реєстрація. Обліковий запис. Профіль. Електронні кабінети

  1. Заповнюючи реєстраційну форму особа, яка її заповнює підтверджує, що має відповідні та достатні повноваження щоб діяти від імені Користувача в рамках Сервісу. Виконавець має право але не зобов’язаний вимагати документи на підтвердження повноважень особи, що реєструє Користувача в Сервісі.
  2. Реєструючи Обліковий запис, використовуючи Сервіс після дати набрання чинності цього Договору або змін до нього Користувач погоджується:
   1. дотримуватися умов цього Договору та інших умов, що є невід'ємною частиною цього Договору;
   2. нести відповідальність за використання свого Облікового запису, розміщення заявок та пропозиції укласти будь-які договори адресовані іншим Користувачам.
  3. Виконавець залишає за собою право на власний розсуд відмовляти, призупиняти або відкликати доступ Користувача до Сервісу після виявлення того, що будь-яка інформація, надана в будь-якій формі або розміщена у Сервісі, не є достовірною, точною або повною, або така інформація, інші дії Користувача чи поведінка будь-яким чином порушують вимоги законодавства України та/або цього Договору, або з будь-якої іншої причини на розсуд Виконавця.
  4. Здійснити вхід до Облікового запису може тільки зареєстрований Користувач.
  5. При реєстрації у Сервісі Користувач зобов’язаний надати достовірну та актуальну інформацію для створення Аккаунту, включаючи найменування суб'єкта господарювання, код ЄДРПОУ, унікальні для кожного Користувача адресу електронної пошти, пароль доступу до Сервісу. Виконавець залишає за собою право змінювати поля реєстраційної форми та вимагати від Користувача введення додаткової інформації.
  6. Після заповнення всіх обов’язквих послів реєстраційної форми, Користувач проходить процедуру верифікації за допомогою сервісу BankID. У випадку неможливості для Користувача пройти процедуру Верифікації за допомогою сервісу BankID він має звернутись до Служби підтримки Виконавця.
  7. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність і повноту наданої при реєстрації інформації, а також її відповідність законодавству України та чистоту від претензій третіх осіб.
  8. Виконавець здійснює Перевірку Користувача, використовуючи інформацію з відкритих джерел.
  9. Користувач не має права та технічної можливості використовувати Сервіс до підтвердження його реєстрації Виконавцем.
  10. Підтвердження реєстрації Користувача або відмова у реєстрації відбувається протягом 2 днів з дня верифікації Користувача.
  11. Виконавець має право підтвердити реєстрацію Користувача або відмовити йому у реєстрації на власний розсуд без пояснення причин.
  12. Після підтвердження реєстрації Користувача в Сервісі керування Обліковим записом відбувається через Електронний кабінет Адміністратора, вхід в який здійснюється за допомогою електронної адреси та паролю.
  13. Протягом Випробувального періоду, використовуючи Електронний кабінет Адміністратора, Користувач може створювати Електронні кабінети працівників у необмеженій кількості.
  14. Будь-які дії вчинені за допомогою Електронного кабінету працівника є діями здійсненими Користувачем.
  15. Після реєстрації, вибрані Користувачем логін і пароль є достатньою інформацією для доступу Користувача до Сервісу. Користувач не має права передавати свої логін і пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання. Будь-які дії, вчинені з використанням його логіну і паролю, вважаються здійсненими відповідним Користувачем.
  16. У випадку несанкціонованого доступу до логіну і паролю і/або до Аккаунту Користувача, будь-якого Електронного кабінету працівника і/або несанкціонованого поширення логіна і пароля, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця через Службу підтримки.
  17. Користувач погоджуєтеся з тим, що Виконавець має право на свій власний розсуд, відмовляти будь-кому в доступі до Сервісу, користуванні Обліковим записом Користувача та розміщенні заявок або пошуку за критеріями, призупинити доступ до Сервісу шляхом блокування доступу та/або видаленням вже створеного Облікового запису з метою проведення планових та позапланових технічних та профілактичних робіт, або у випадку порушення Користувачем умов цього Договору в будь-який час і з будь-яких причин, без пояснень та попередніх повідомлень.
 4. Розміщення заявок

  1. Користувач отримує право розміщувати заявки у Сервісі після заповнення спеціальної форми із обов’язковим зазначенням запропонованих параметрів.
  2. Користувач, що розміщує заявку у Сервісі, зобов'язується розмістити та надати точну і повну інформацію. Розміщуючи заявку Користувач підтверджує її достовірність.
  3. Користувач гарантує, що розміщені ним заявки будуть надані відповідно до вимог законодавства.
  4. Користувач зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію, що розміщується ним у Сервісі, в тому числі в заявках та у разі виявлення невірної інформації, додати необхідні відомості в опис. Якщо виправити невірну інформацію неможливо, він зобов’язується анулювати заявку та повторно розмістити інформацію.
  5. Виконавець має право перемістити, завершити заявку Користувача з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Виконавця. Виконавець має право припинити розміщення заявок, якщо Користувач діє з порушенням умов цього договору або чинного законодавства.
  6. Виконавець  не несе відповідальності за зміст заявок та їх достовірність.
 5. Вартість послуг сервісу

  1. Протягом Випробувального періоду послуги Сервісу є безоплатними.
  2. Користувачі, які бажають продовжити користування Сервісом після закінчення Випробувального періоду мають звернутись до Виконавця для укладення оплатного письмового договору.
  3. У разі неукладення письмового оплатного договору та неоплати вартості послуг протягом 10 днів з дня закінчення Випробувального періоду, Користувач  втрачає доступ до Сервісу, а даний Договір вважається припиненим.
  4. Виконавець не несе жодної відповідальності за будь-які дані, які зберігались Користувачем у Сервісі та має право видалити Обліковий запис Користувача.
 6. Умови надання послуг

  1. Умовами надання Послуг Користувачу є:
   1. ознайомлення Користувача з умовами цього Договору та їх прийняття;
   2. підтвердження реєстрації Користувача Виконавцем;
   3. наявність у Користувача технічної можливості доступу до мережі Інтернет для отримання послуг онлайн;
   4. можливість ідентифікації Виконавцем Користувача через сервіс BankID;
   5. реєстрація Профілю Користувача у Сервісі.
  2. Користувачам та будь-яким іншим особам забороняється:
   1. вчиняти будь-які дії (у тому числі із використанням програмного забезпечення), спрямовані на порушення нормальної роботи Сервісу;
   2. намагатися отримати доступ до будь-якого Профілю Користувача шляхом взлому, підбору пароля або іншим протиправним шляхом;
   3. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси і інші шкідливі програми;
   4. використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації у Сервісі;
   5. здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних;
 7. Права та обов'язки виконавця

  1. Виконавець має право:
   1. вносити зміни та/або доповнення до умов Договору в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та/або доповнень але з розміщенням нової редакції на Сайті та в Мобільному додатку з повідомленням про зміни/доповнення до умов Договору на Головній сторінці Сайту та Мобільного додатку;
   2. закрити або призупинити функціонування Сервісу або будь-якої його частини, змінити Сервіс, повністю або частково без попереднього повідомлення Користувача, в тому числі видалити всі заявки, припинити надання послуг, вносити зміни до інформації Виконавця, що розміщена у Сервісі;
   3. проводити профілактичні роботи для підтримки працездатності та удосконалення Сервісу;
   4. змінювати перелік або припиняти надання Послуг;
   5. збирати та систематизувати знеособлені  дані для ведення статистки;
   6. надсилати SMS повідомлення на мобільний номер Користувача та електронні повідомлення на електронну пошту останнього, що містять інформацію про Сервіс, послуги або інформацію рекламного характеру, тощо.
   7. Виконавець має право направляти Користувачу попередження, обмежувати, припиняти або забороняти доступ до Сервісу, , а також приймати технічні та юридичні заходи для того, щоб Користувач не міг користуватися Сервісом, в разі:
    1. отримання обов'язкових до виконання рішень регулюючих органів України;
    2. у випадку виявлення факту порушення Користувачем положень даного Договору та/або вимог чинного законодавства України.
    3. вчинення Користувачем дій, що спричинили або здатні спричинити нанесення шкоди діловій репутації Сервісу;
    4. на власний розсуд без пояснення причин.
  2. Виконавець має право призупинити доступ Користувача до Сервісу у випадку виникнення технічних неполадок на Сайті або в Мобільному додатку з метою усунення останніх. Виконавець вживає заходів для усунення в найкоротші терміни будь-яких несправностей роботи, але не гарантує відсутності збоїв та помилок. У такому випадку Виконавець не надає жодних гарантій щодо збереження заявок або будь-яких повідомлень.
 8. Права та обов’язки користувача

  1. Після реєстрації Облікового запису Користувача Виконавцем, Користувач має право:
   1. використовувати відповідні функціональні можливості Сайту для відновлення втраченого паролю;
   2. реєструвати, визначати та змінювати умови заявки;
   3. створювати Електронні кабінети працівникам та надавати їм повноваження діяти в рамках Сервісу від імені Користувача.
  2. Користувач зобов’язується:
   1. дотримуватися умов даногоДоговору та законодавства України;
   2. не надавати доступ до Електронного кабінету Адміністратора третім особам, що не мають відповідних повноважень, через електронні системи інформації, в тому числі через Інтернет таким чином, що будь-яка особа може отримати такий доступ з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором;
   3. не порушувати авторські права на Сервіс;
   4. дотримуватись вимог законодавства України;
   5. Розміщувати заявки з повною та актуальною інформацією;
   6. у випадку розміщення персональних даних працівників у Сервісі отримувати їх згоду на таке розміщення.
  3. Користувач самостійно відповідає за всіма та будь-якими зобов’язаннями, що виникають перед іншими Користувачами у зв’язку з розміщенням заявок та в будь-якому разі і за будь-яких умов Сервіс не відповідає за зобов’язаннями Користувача.
  4. Користувачу забороняється:
   1. вчиняти будь-які дії (у тому числі із використанням програмного забезпечення), спрямовані на порушення нормальної роботи Сервісу;
   2. розміщувати будь-яку неправдиву інформацію, зокрема заявки з неактуальною інформацією, що може вводити в омену інших Користувачів;
   3. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси і інші шкідливі програми. 
 9. Авторські права

  1. Всі об'єкти, розміщені на Сайті та в Мобільному додатку, програмний код, торгові марки, а також елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об'єкти і їх добірки, є об'єктами виключних прав Виконавця і інших правовласників, всі права на ці об'єкти захищені. Кожен з вказаних об'єктів не може бути скопійований (відтворений), перероблений, розповсюджений, відображений у фреймі, опублікований, скачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або частково без попереднього дозволу правовласника.
  2. Ніщо в даному Договорі не може бути розглянуте як передача виключних прав або прав на використання на вказані об’єкти інтелектуальної власності.
  3. Забороняється будь-яке копіювання інформації з Срвісу без попередньої домовленості з Виконавцем, крім тієї інформації, що безпосередньо надсилається Користувачу при наданні Послуг, а також інформації, що вводиться Користувачем особисто.
  4. Копіювання і розміщення на інших ресурсах будь-якої інформації з Сервісу має супроводжуватися посиланням на джерело та не містити образливої інформації або такої, що може ввести в оману третіх осіб.
  5. Сервіс може містити лінки/посилання на Веб-сайти третіх сторін, які не підтримуються Виконавцем. Крім того, інші Веб-сайти також можуть містити посилання на Сервіс.
  6. Виконавець не несе відповідальності за зміст цих Веб-сайтів, як не відповідає і за саму наявність таких веб-сайтів чи за будь-які втрати, збитки чи шкоду, що виникають у зв'язку з утриманням цих Веб-сайтів.
  7. Посилання на інші веб-сайти призначені виключно для зручності Користувачів, і не мають на увазі схвалення Сервісом даних таких Веб-сайтів або асоціації з їх діяльністю.
  8. Виконавець не несе ніяких обов'язків і відповідальності за використання інших Веб-сайтів, які Користувач відвідує і використовує на власний ризик.
  9. Виконавець може відмовити третій стороні у дозволі на розміщення гіперпосилання на Сервыс. Однак у разі якщо Виконавець дає свій дозвіл на таке гіперпосилання, він не несе ніяких зобов'язань по встановленню взаємних гіперпосилань на Веб-сайт третьої сторони.
 10. Конфіденційність і захист персональної інформації

  1. При користуванні Послугами Користувач може надавати інформацію щодо себе або своїх працівників.
  2. Розміщуючи у Сервысы свої персональні дані або персональні дані інших осіб, Користувач підтверджує, що робить це добровільно, а також що він отримав на це згоду осіб, персональні дані яких надаються.
  3. У випадку введення персональних даних будь-яких третіх осіб, особа, яка вносить такі дані підтверджує та гарантує Виконавцеві, що отримала дозвіл на таке введення та використання таких персональних даних згідно чинного законодавства України.
  4. Суб'єкт персональних даних має право:
   1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
   2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
   3. на доступ до своїх персональних даних;
   4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
   5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
   6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
   7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
   8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
   9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
   10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
   11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
   12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
   13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
  5. Коли Користувач отримує доступ до Сервісу, автоматично може збиратись інформація про Користувача, в тому числі це є:
   1. Лог файли: реєструється інформація про використання Сервісу, в тому числі тип використовуваного пристрою, використовуваних функцій, час доступу, і IP-адреса через яку здійснюється доступ.
   2. Інформація про пристрій: збирається інформація про пристрій, який використовується для доступу до Сервісу, включаючи інформацію про програмне забезпечення пристрою та апаратні засоби, унікальні ідентифікатори пристрою, функціональні особливості, інформацію про мережі мобільного зв'язку і часовий пояс, стан системи: процесор, пам'ять, мережу каналів і т.д.
   3. Інформація про використання: збирається інформацію, що відноситься до користування Сервісом, в тому числі і дії, записи, досягнення і взаємодії з іншими Користувачами, якщо такі є.
   4. Інформація про активність пристрою: збирається інформація про діяльність пристрою, така як, але не обмежуючись - події блокування, розблокування екрану, дзвінки і т.д. (зміст дзвінків не збирається).
   5. Інформація про Користувача: Можуть направлятись анкети, де Сервіс може ставити питання щодо інформації про Користувача. Вся така інформація, яка збирається при заповненні Користувачем анкет буде знеособлена.
   6. Геолокації: збирається інформацію про геолокації.
  6. Сервіс буде зберігати і використовувати інформацію на стільки, на скільки необхідно для того, щоб надавати Користувачам послуги і до тих пір, доки таке використання буде визнано Виконавцем доцільним.
 11. Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів

  1. Виконавець, Користувачі несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України.
  2. Будь-які спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
  3. За жодних обставин Виконавець не несе відповідальності перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані у зв'язку з використанням Сервісу, вмістом Сайту, Мобільного додатку або інших матеріалів, до яких Користувач або інші особи отримали доступ за допомогою Сервісу.
  4. Виконавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даного Договору.
  5. Виконавець не несе відповідальності за достовірність інформації, опублікованої у Сервісі Користувачами та / або коректність висловлювань Користувачів.
  6. Виконавець не несе відповідальності за:
   1. умови заявок, які встановлюють Користувачі;
   2. порушення в роботі Сервісу, що пов’язані з порушеннями зв’язку, неможливістю Користувача отримати доступ до мережі інтернет;
   3. технічні неполадки в роботі Сервісу, що пов’язані зокрема з роботою google API, доставкою  push від google;
   4. якість надання послуг;
   5. дії Користувачів.
  7. Виконавець  не виступає стороною або посередником у будь-яких угодах між будь-якими особами, Користувачами.
  8. Виконавець не приймає жодних скарг від третіх осіб.
  9. Виконавець виникати у Користувачів або третіх осіб у зв’язку з використання Сервісу.
  10. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, тобто невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми; війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом часу дії обставин непереборної сили сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідки форс-мажорних обставин.
  11. У випадку порушення Користувачем правил цього Договору його Аккаунт Користувача негайно блокується Виконавцем за таке порушення. Подальша можливість Користувача користуватись Сервісом визначається на розсуд Виконавця. 
 12. Інші умови

  1. Текст даного Договору є відкритим і загальнодоступним. Чинна редакція Договору розміщується на Сайті та в Мобільному додатку.
  2. Даний Договір може бути змінений та/або доповнений Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та/або доповнень. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Факт продовження користування Сервісом підтверджує згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.
  3. Користувачі зобов’язується самостійно та регулярно перевіряти оновлення умов Договору і його останньої редакції.
  4. До цього Договору і відносин між Виконавцем та Користувачем застосовується законодавство України. Відносини, що не врегульовані цим Договором регулюються чинним законодавством України.
  5. Продовження використання Сервісу Користувачем після оновлення цього Договору означає повну та беззаперечну згоду Користувача з оновленим Договором.
  6. У разі якщо будь-яка з умов або положень Договору буде визнана будь-яким судом або органом адміністративної влади компетентної юрисдикції недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших положень або умов Договору, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.
  7. Користувачі погоджуються і усвідомлюють, що Виконавець не несе жодної відповідальності за виконання Користувачами взятих на себе зобов’язань і у випадку порушення законодавства України, вони будуть самостійно відповідати перед Користувачами за такі порушення.
  8. Користувач погоджуються та усвідомлює, що у випадку порушення ними правил цього Договору, виникнення у Виконавця підозри щодо порушення ним правил цього Договору і у будь-якому випадку, вони можуть бути заблоковані у Сервісі на розсуд Виконавця без роз’яснення причин.
  9. Виконавець в жодному разі не виступає в ролі податкового, юридичного або іншого консультанта.
  10. Користувачі погоджуються та усвідомлюють, що у випадку виникнення будь-яких спорів з будь-яким Користувачем, такі спори мають вирішуватись між ними без залучення Виконавця.
  11. Цей Договір укладений українською мовою, не вимагає двостороннього підписання і дійсний для Сторін в електронному вигляді.